• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ZAJĘCIA DODATKOWE
  • ZAJĘCIA RYTMIKI

ZAJĘCIA RYTMIKI

Rytmika

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę,
które prowadzone są  tak aby dawały dziecku sporo  przyjemności.

Spotkania z zajęć rytmiki  zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń
z elementami
wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany
zachodzące w muzyce, oswajania z zagadnieniami muzycznymi,
ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  
tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Głównym celem jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej
poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków:
ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, tempa, metrum itp.


Zajęcia sprawiają, że dzieci w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie
takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki - niski dźwięk,
czy też szybko – wolno, cicho – głośno.

Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem pianina,
instrumentu klawiszowego. 
Zajęcia rytmiki są prowadzone przez nauczyciela
z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym,
a także z wieloletnimdoświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Rytmika odbywa się dwa razy  w tygodniu, w każdej grupie wiekowej. 


WP 20160205 006


WP 20160205 034


WP 20160216 003

WP 20160216 005

WP 20160216 008

WP 20160216 015