Tydzień I

Temat: W przedszkolu

Jestem sobie przedszkolaczek
Poznajemy kodeks naszej grupy
Nasza grupa
Oto ja
Cele:

– integracja grupy

– zapoznanie z salą i zwyczajami panującymi w przedszkolu

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– umuzykalnianie dzieci

– rozwijanie orientacji przestrzennej

– rozwijanie mowy

Tydzień II

Temat: Droga do przedszkola

Światła sygnalizatora
Co to za pojazdy?
Kolorowe paski
Śpiewamy i tańczymy
Co to są pasy?
Cele:

– zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

– rozwijanie mowy

– rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– zapoznanie z różnymi rodzajami środków komunikacji

– rozwijanie umiejętności wycinania

Tydzień III

Temat: Nadeszła jesień

Idzie jesień
Międzynarodowy dzień kropki
Kolorowe liście
Mały jeż
Liczymy grzyby
Cele:

– rozwijanie mowy

– kształtowanie poczucia rytmu

– rozwijanie sprawności fizycznej

– porównywanie liczebności zbiorów

– zachęcanie do obserwacji przyrody

– poszerzanie umiejętności plastycznych

– zapoznanie z wybranymi grzybami

Tydzień IV

Temat: Co robią zwierzęta jesienią?

Dzień Przedszkolaka – jesienne rozmowy
Jesienne zapasy
Jesienne zabawy
Idzie https://phonelookupbase.com mega-pizzeria.com , idzie jeż
Zbieramy orzechy, żołędzie, kasztany
Cele:

– rozwijanie mowy

– rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii

– umuzykalnianie dzieci

– rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie umiejętności liczenia

– poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– poszerzanie doświadczeń plastycznych