Tydzień 1

Jestem samodzielny w kuchni
– różnicowanie głosek k-k
– Dzień niedźwiedzia
– Liczymy do 4
– Gdzie kucharek sześć…
– Naleśniki i ciasteczka
Dziecko
rozwija sprawność fizyczną
rozwija mowę
doskonali umiejętność liczenia
wykonuje pracę plastyczną
śpiewa piosenkę 
wypowiada się nt. rodziny niedźwiedzi
zna zasady bezpieczeństwa w kuchni
Tydzień 2
W krainie baśni
– Postacie z baśni
Królewny i królewicze
Szewczyk Dratewka
Tłusty czwartek
Zamki
Dziecko:
śpiewa poznaną piosenkę
wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
zna bajkę o Szewczyku Dratewce
wypowiada się nt. poznanych baśni
liczy w zakresie 5
dzieli wyrazy na sylaby
współpracuje w grupie
maluje postać z bajki
Tydzień 3
Chcę być matematykiem
– Walentynki
-Dzień listonosza
– Para – nie para
– Lodowe sopelki
– Co jest daleko a co blisko
Dziecko:
odpowiada na pytania dotyczące utworu
rozwija umiejętności społeczne
śpiewa piosenkę
dobiera pasujące do siebie przedmioty
segreguje pod względem koloru
wypowiada się nt. pracy listonosza
wycina proste elementy
ocenia odległość między przedmiotami
układa rytmy
Tydzień 4
Chciałbym być muzykiem
– Trębacz
– Mój instrument
– Orkiestra
Gdzie jest muzyka?
Dzień dinozaura
Dziecko:
wypowiada się nt. wiersza
odpowiada na pytania dotyczące  utworu
ćwiczy z nietypowymi przedmiotami
wykonuje pracę plastyczną
Współpracuje z grupą
śpiewa piosenkę stosuje słowa: pod, nad, obok, pomiędzy, za, przed