Tydzień  1

Łąka wiosną

 1. Dmuchawce, latawce
 2. Żabki
 3. Gdzie jest motylek?
 4. Ślimaki z plasteliny
 5. Kolorowa łąka

Dziecko:

– wypowiada się na temat  łąki wiosną

– wykonuje pracę metodą batiku

– naśladuje odgłosy zwierząt

– wykonuje poprawnie ćwiczenia

– śpiewa piosenkę

– opowiada historyjkę

– liczy w zakresie 5

– lepi z plasteliny

 

Tydzień  2

Wiosna na wsi

 1. Miau, kotku, miau
 2. Żółte kaczuszki
 3. Gdzie jest kotek
 4. Dzieci zwierząt z wiejskiego podwórka
 5. Pan Kukuryku

Dziecko:

– odpowiada na pytania dotyczące utworu

– wykonuje ćwiczenia

– rysuje po śladzie

– porusza się rytmicznie przy muzyce

– wykonuje pracę plastyczną

– rozwija orientację przestrzenną

– określa położenie przedmiotów względem siebie

– nazywa młode wybranych zwierząt wiejskich

– stosuje słowa kurnik, stajnia, obora

– wypowiada się na temat teatrzyku

 

Tydzień  3

Znamy różne zawody

 1. Jaki zawód wykonują te osoby?
 2. W sklepie
 3. Bajeczka piekarska
 4. Jak dobrze być strażakiem
 5. O kim mowa?

Dziecko:

– nazywa wybrane zawody

– wykonuje ćwiczenia

– wie, na czym polega praca ekspedientki

– rozwija kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

– wie, co robii piekarz

– lepi z masy solnej

– śpiewa piosenkę

– podaje nazwy szczegółowe do nazw nadrzędnych

– rozwiązuje zagadki

 

Tydzień 4

Moi rodzice

 1. Kwiaty dla mamy
 2. Zapach mamy
 3. Słodka niespodzianka dla rodziców
 4. Rodzinne spotkanie
 5. Mamy mamę

Dziecko:

– maluje wzory

– liczy w zakresie 5

– wypowiada się nt opowiadania

– uczestniczy w ćwiczeniach fizycznych

– akompaniuje do piosenki

– wykonuje ciasteczka

– wypowiada się na temat wiersza

– recytuje wiersz