Tydzień 1
Co słychać w przedszkolu?
1.Witaj przedszkole
2. Nasze zasady
3. Rozmowy zabawek
4. Przedszkole nie ma tajemnic
5. W grupie siła
 Dziecko:
– rozwiązuje zagadki o pomieszczeniach znajdujących się w przedszkolu
– wyodrębnia w słowach sylaby
– bawi się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
– zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać
– klasyfikuje przedmioty pod względem kształtu
– bawi się zgodnie
 
Tydzień 2
Jak być superbezpiecznym?
1, Zawsze bezpieczni
2. Pierwsza pomoc
3. Zadowolone światło zielone
4. Zagrożenia wokół mnie
5. Wiem, jak być bezpiecznym
Dziecko:
– przewiduje skutki wynikają-ce z niebezpiecznych zabaw i zachowań
– rozpoznaje i nazywa samo-chody specjalistyczne, zna numer alarmowy
– kończy rysowanie według podanego wzoru
– zna zasady ruchu drogowego dotyczące prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach
– zna zasady bezpieczeństwa związane z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu
 
Tydzień 3
Jakie są moje supermoce?
1. Wyginam śmiało ciało
2. Widzę, czuję, słyszę, smakuje
3. Moje talenty i zainteresowania
4. W krainie emocji
5. Trudne sprawy i łatwe rozwiązania
 
Dziecko:
– uświadamia sobie problem osób z niepełnosprawnością fizyczną, np. utrudniony sposób poruszania się
– wyodrębnia w słowach głoski: w wygłosie, w nagłosie, w śródgłosie
– cieszy się z sukcesów drugiej osoby; szanuje wytwory pracy innych oraz ich własności
– uczestniczy w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewiduje skutki zachowań, zwraca uwagę na konsekwencje wynikające
z danego wyboru
– wykonuje z kolegą/koleżanką wspólną pracę plastyczną
 
Tydzień 4
Kiedy jesień obchodzi urodziny?
1. Oznaki jesieni
2. Coraz mniej liści
3. Śladami jesieni w lesie
4. Jesienne eksperymenty
5. Jesienny ogród i sad
 
Dziecko:
– ogląda zdjęcia dzieł wybranych malarzy; określa ich nastrój
– rozpoznaje drzewa po ich liściach i owocach
– rysuje według wzoru
– mierzy drzewa w ogrodzie za pomocą ustalonej miarki
– słucha zdań – prawdziwych i fałszywych, ocenia ich wartość logiczną
– uczestniczy w zabawie badawczej