Tydzień I 

1.Poznajemy Lalusia. 

  1. Nasza sala.
  2. Oto ja.
  3. Śpiewamy piosenkę.
  4. Mój znaczek rozpoznawczy.

Dziecko: 

  odpowiada na pytania 

– wymienia kąciki zainteresowań znajdujące się w sali; korzysta z nich 

-wskazuje wymienione części ciała 

– śpiewa piosenkę 

-rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy; określa, co przedstawia 

Tydzień II 

1.Mam trzy lata. 

2.Kolorowe kredki 

3.Wesoła muzyczna zabawa 

4.Ćwiczymy rączki 

5.Jestem samodzielny 

Dziecko: 

− odpowiada na pytania dotyczące wiersza 

 − rozpoznaje i nazywa kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty 

− porusza się rytmicznie przy muzyce 

− rozciera palcami krople farby 

− samodzielnie rozbiera się i ubiera 

Tydzień III 

1.Ruch uliczny. 

2.Samochody z naszej ulicy 

3.Bezpieczne przejście 

4.Samochody i garaże 

5.Cztery kółka 

Dziecko: 

− wymienia różne pojazdy 

− koloruje rysunek samochodu 

− porusza się rytmicznie przy muzyce 

 − posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech 

− odpowiada na pytania dotyczące opowiadania 

Tydzień IV 

  1. Liście, kasztany, żołędzie

2.Kasztan, szyszka 

3.Spadające liście 

4.Jesienne drzewo 

5.Liść klonu 

Dziecko: 

− odpowiada na pytania dotyczące utworu 

− dostrzega rytm w ciągu owoców i go kontynuuje 

 − gra na grzechotce 

 − odbija dłonie maczane w farbie nad obrazkiem pnia drzewa 

− odpowiada na pytania dotyczące opowiadania