1. Jesień w sadzie
 1. Jesienią, jesienią sady się rumienią
 2. Liczymy owoce
 3. W sklepie z owocami
 4. Sałatka owocowa
 5. Owoce egzotyczne

Dziecko:

 • rozpoznaje wybrane owoce oraz nazywa drzewa owocowe
 • wykonuje ćwiczenia z piłką
 • liczy w zakresie sześciu
 • łączy ze sobą różne elementy w celu utworzenia jednej całości
 • nazywa owoce
 • maluje sylwety owoców
 • podaje propozycje prawideł do gry matematycznej oraz ich przestrzega
 • rozpoznaje i nazywa cyfry 1 i 2
 • wykonuje sałatkę owocową
 • stosuje liczby – pojedynczą i mnogą
 • stosuje nazwę : owoce egzotyczne, klasyfikacja owoców ze względu na ich pochodzenie

 

 1. Jesień na działce
 1. Czas na zbieranie warzyw
 2. Rozmowy warzyw
 3. Praca na działce
 4. Przetwory z warzyw
 5. Największa kapusta

Dziecko:

 • rozwija umiejętność obserwacji
 • rozpoznaje i nazywa warzywa
 • wypowiada się na podany temat, tworzy proste dialogi
 • wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • zna pory roku, opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
 • śpiewa piosenkę i rytmicznie klaszcze
 • wymienia części warzyw i określa w jakiej postaci nadają się do spożycia
 • zapoznaje się ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty
 • rozpoznaje i nazywa cyfry : 1,2,3
 • wypowiada się na temat treści opowiadania
 • podejmuje zaproponowane działania, analizuje, wyciąga wnioski.

 

 1. Nasze rodziny
 1. Kochamy swoich bliskich
 2. Kim dla siebie jesteśmy?
 3. Wesoło spędzamy ze sobą czas
 4. Rodzinne przyjęcie
 5. Co robią nasi rodzice?

Dziecko:

 • wypowiada się na określony temat
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • wymienia członków swojej rodziny
 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy
 • segreguje przedmioty według określonych cech i układa je zgodnie z zaproponowanym rytmem
 • interpretuje muzykę ruchem
 • prawidłowo nakrywa do stołu
 • rozpoznaje i nazywa kwadrat
 • rozpoznaje wybrane zawody; wypowiada się na temat pracy zawodowej swoich rodziców
 • podaje przykłady pozytywnych i negatywnych wpływów wiatru na środowisko przyrodnicze

 

 1. Nasi domowi ulubieńcy
 1. Kotki i koty
 2. Psy wokół nas
 3. Przyjacielskie zwierzaki
 4. Lubimy zwierzęta
 5. Zwierzęta w schronisku

Dziecko:

 • wypowiada się na dany temat
 • wypowiada się na temat psich zwyczajów
 • wypełnia ograniczona konturem powierzchnię ścinki wełny
 • reaguje ruchem na opadającą i wznoszącą się melodię
 • określa liczebność danego zbioru
 • łączy ze sobą różne elementy według własnych pomysłów
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia
 • rozwija opiekuńczego stosunku do zwierząt.