Tydzień 1

Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

 1. Członkowie rodziny
 2. Drzewo genealogiczne
 3. Prawa i obowiązki
 4. Miejsce, w którym mieszkam
 5. Małe domki i duże domy

Dziecko:

 • dzieli się wrażeniami i spostrzeżeniami na temat obrazków
 • określa czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny
 • pisze litery t, T po śladzie, a potem – samodzielnie
 • mierzy wysokość domków z piasku za pomocą miarki budowlanej
 • zaznacza na obrazku elementy, w których nazwach słyszy głoskę t
 • łączy w pary takie same poznane litery – drukowane i pisane
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z przyborem
 • uczestniczy w spacerze – ogląda i porównuje budynki mieszkalne, zwraca uwagę na budownictwo
 • układa sekwencje z trójkątów według wielkości i koloru

Tydzień 2

Co powinien wiedzieć każdy Polak?

 1. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie
 2. Polska- moja ojczyzna
 3. Znane Polki i znani Polacy
 4. Święto Niepodległości
 5. Sąsiedzi Polski

Dziecko:

 • zna legendę o Lechu, Czechu i Rusie
 • rozpoznaje i nazywa symbole narodowe
 • rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • pisze litery i, I po śladzie, a potem – samodzielnie
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 4
 • układa rytmy z liczb 1−5 i dopasowuje do nich odpowiednie klocki Nemi
 • ogląda zdjęcia charakterystycznych miejsc wybranych miast Polski,
 • czyta całościowo nazwy tych miast, wymienia nazwę stolicy Polski
 • wskazuje w okolicy przedszkola ciekawe obiekty zieleni, zabytki czyta wyrazy utworzone z poznanych liter
 • rysuje szlaczki po śladach,a potem – samodzielnie
 • poznaje imiona i nazwiska znanych Polaków
 • wskazuje na mapie Europy państwa sąsiadujące z Polską
 • zna flagi państw sąsiadujących z Polską

Tydzień 3

Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

 1. W świecie polskich legend
 2. Potrawy regionalne
 3. Stroje i muzyka z różnych zakątków Polski
 4. Podróż po Polsce cz.1
 5. Podróż po Polsce cz. 2

Dziecko:

 • zna legendy związane z wybranymi miastami Polski i legendę o swojej miejscowości
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe
 • rozpoznaje i nazywa literę d: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • wyodrębnia w słowach sylaby i głoski
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 0
 • estetycznie, rytmicznie porusza się przy piosence Wyprawa Miśka
 • zna wybrane stroje ludowe
 • zna wygląd i nazwy wybranych instrumentów regionalnych
 • tworzy słowa rozpoczynające się podaną sylabą

Tydzień 4

Gdzie spotkamy Małą Niedźwiedzice?

 1. Gwiazdozbiory
 2. Układ słoneczny
 3. Podróż w nieznane
 4. Tajemnica spadającej gwiazdy
 5. Nasza planeta

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa literę k: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • wyodrębnia w słowach sylaby i głoski
 • słucha nagrania piosenki Kosmiczne niedźwiedzie; odpowiada na pytania
 • zna nazwy wybranych planet Układu Słonecznego
 • wykonuje pracę plastyczną Układ Słoneczny według instrukcji
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 6, liczy w dostępnym zakresie
 • określa położenie planet
  w Układzie Słonecznym, stosując liczebniki porządkowe
 • dzieli słowa na sylaby i na głoski
 • wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki
 • uczestniczy w zabawach z elementami kodowania
 • zna model kuli ziemskiej – globus