Styczeń

Tydzień 1

Czy można cofnąć czas?

 1. Postanowienia noworoczne
 2. Mierzymy czas
 3. Dzień i noc
 4. Cztery pory roku
 5. Dwanaście miesięcy

Dziecko:

 • dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach pór roku
 • zwraca uwagę na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 • rozpoznaje i nazywa literę u: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • słucha nagrania piosenki Biegnie miesiąc za miesiącem, odpowiada na pytania
 • wymienia nazwy miesięcy należących do kolejnej pory roku
 • uczestniczy w eksperymencie Jak szybko płynie czas?; stosuje określenia: dłużej, krócej
 • poznaje wybrane mierniki czasu od starożytności do dnia dzisiejszego
 • wskazuje pełne godziny na zegarze
 • rozwiązuje rebusy; rysuje swoje skojarzenia; rysuje szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie
 • uczestniczy w zabawie rozwijającej spostrzegawczość Kalendarz pór roku
 • wykonuje pracę plastyczną techniką mieszaną, również z materiałów odpadowych
 • próbuje wymieniać nazwy kolejnych miesięcy, wykorzystując kostki dłoni

 Tydzień 2

Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

 1. Goście w karmniku
 2. Menu dla sikorek
 3. Leśna stołówka
 4. Z wizytą u leśniczego
 5. Karmnik

Dziecko:

 • dzieli nazwy zwierząt na sylaby i na głoski, rozpoznaje ich zapisy graficzne
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu; nazywa ptaki odwiedzające karmnik
 • rozpoznaje i nazywa literę j: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 8, liczy w dostępnym zakresie
 • prezentuje ruchem i gestami treści podane przez nauczyciela
 • zdobywa informacje o wybranych zwierzętach leśnych, pracuje w grupie
 • rozwiązuje rebusy wyrazowo-obrazkowe; układa rebusy do podanych wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • rozwiązuje rebusy słowne; przyporządkowuje litery głoskom
 • rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne

 Tydzień 3

Kto to taki mama mamy, tata taty?

 1. Babcia i dziadek
 2. Zabawy z babcią i dziadkiem
 3. Dzieciństwo moich dziadków
 4. Prezent dla babci i dziadka
 5. Teatr dla babci i dziadka

Dziecko:

 • podaje powiązania pomiędzy członkami najbliższej rodziny
 • rozpoznaje i nazywa literę y: małą i wielką, drukowaną
  i pisaną
 • czyta sylaby i wyrazy utworzone z poznanych liter
 • słucha nagrania piosenki Babcia i dziadek, śpiewa refren piosenki
 • rozpoznaje zapis cyfrowy liczby 9, liczy w dostępnym zakresie od dowolnego miejsca, wspak
 • posługuje się prawidłowo liczbą mnogą
 • posługuje się określeniami: dłuższe, krótsze, takiej samej długości
 • mówi o wzajemnych relacjach między wnukami
  i dziadkami
 • rozwiązuje krzyżówkę, odczytuje jej rozwiązanie
 • bierze udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci
  i Dnia Dziadka
 • wspólnie z dziadkami bierze udział w zabawach i grach integracyjnych

 Tydzień 4

Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 1. stroje karnawałowe
 2. bale jak z bajki
 3. Jak się tańczy w karnawale?
 4. Tłusty czwartek
 5. Słodki stół

Dziecko:

 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • tworzy projekt stroju karnawałowego z upcyklingu, wykonuje strój karnawałowy z upcyklingu oraz prezentuje go grupie
 • słucha nagrania piosenki Słodka samba, śpiewa refren piosenki
 • nazywa barwy i ich pochodne, nazywa barwy ciepłe i barwy zimne
 • zna tradycję tłustego czwartku
 • uzupełnia tabelę według instrukcji
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • uczestniczy w zabawie twórczej Co jem? Co widzę?
 • wymienia nazwy produktów potrzebnych do upieczenia pączków
 • tworzy pracę plastyczną
  z wykorzystaniem masy solnej