1. Zimowe zabawy
 • A śnieg pada i pada…
 • W palący Królowej Zimy
 • Śnieżne kule
 • Lubimy zimę
 • Nasze bałwanki

Dziecko:

 • rozwija mowę oraz koncetracje uwagi, wypowiada się na temat opowiadania
 • rozwija umiejetność rozwiązywanie i układania zagadek,
 • Odzwierciedla charakter muzyki za pomocą ruchu
 • Rozwija sprawność manualna i umiejetność współdziałania w zespole, wykonuje prace plastyczna
 • rozwija umiejetność rozwiązywania zadań, wykonuje obliczenia, dodaje w zakresie 7
 • rozwija sprawność fizyczna i skoordynowanego działania
 • wykorzystuje w pracy technikę stemplowania
 • rozwija poczucie rytmu, spiewa piosenkę i bawi się przy niej
 • rozwija inwencję twórcza, realizuje właśnie pomysły                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.Tak mija nam czas
 • Co robi zegarmistrz?
 • Bracia miesią Zakładamy hodowle
 • W zegarze mieszka czas
 • Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Dziecko:

 • poznaje prace zegarmistrza, wie czym się zajmuje
 • zapoznaj się z nazwami miesięcy, wymienia je
 • rozwija sprawność fizyczna, uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach
 • rozwija logiczne myślenie, rozróżnia zdania P i F
 • zakładanie kalendarza obserwacji przyrody
 • Utrwala nazwy pór roku
 • Próbuje zrozumieć pojęcia : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
 • Rozwija sprawność manualna, wykonuje prace na temat zawodu, które dziecko chciałoby wykonywać w przyszłości, technika dowolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3.Czy jesteśmy sami w kosmosie?
 • UFO,UFO, ufoludki
 • Osiem ufoludków
 • Rakieta strzałka
 • Rozśpiewane ufoludki
 • Wokół ufoludków

Dziecko:

 • rozwija mowę, wypowiada się na temat Układu Słonecznego
 • Rozwija sprawność fizyczna, wykonuje ćwiczenia z użyciem plastikowych kręgli
 • rozwija umiejetność liczenia, liczy e zakresie 8
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonuje formę przestrzenna, rakietę z wykorzystaniem plastikowej butelki od napoju
 • rozwija mowę, opowiada zakończenie opowiadania na podstawie rysunku
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonuje rakietę, strzałkę poprzez umiejętne składanie papieru
 • Rozpoznaje kierunek linii melodycznej
 • Wypowiada się na temat wiersza
 • Dziełu proste słowa na gloski