1. Poznajemy przyrodę
  1. Lubimy śnieg
  2. Zimowe zabawy
  3. Śniegowy bałwanek
  4. Kolorowe bałwanki
  5. Zabawy na śniegu

   Dziecko:

  • Rozwija mowę, odpowiada na pytania dotyczące wiersza
  • Rozwija umiejętność tworzenia prostych kolekcji, segreguje
  • Rozwija percepcję słuchową, wyklaskuje rytm refrenu piosenki
  • Rozwija sprawność manualną
  • Rozwija sprawność fizyczną, uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
  • Budzi zainteresowanie przyrodą nieożywioną, wie, że w śniegu znajdują się zanieczyszczenia z powietrza

             2.Tak mija czas

   1. U zegarmistrza
   2. Dzień i noc
   3. Bal karnawałowy
   4. Mój dzień
   5. Jestem duży-jestem mały

  Dziecko:

  • Rozwoja mowę, odpowiada na pytania
  • Rozwija sprawność fizyczną, uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
  • Określa tempo wykonywanych czynności, wie, że po dniu jest noc, a po nocy dzień
  • Integruje się z dziećmi, bawi się wspólnie z młodszymi i że starszymi kolegami
  • Poznaje pory dnia, nazywa pory dnia: rano, południe, wieczór
  • Dostrzega upływający czas, dostrzega zmiany zachodzące w nim przez lata
  • Rozwija orientację przestrzenną, określa położenie budzika względem innych przedmiotów

               3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

   1. Ufoludki
   2. Rakiety z figur
   3. Trzej kosmici
   4. Ufoludek
   5. Sprawni kosmonauci

  Dziecko:

  • Rozwija mowę, wypowiada się na temat ufoludków
  • Rozwija sprawność fizyczną, uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
  • Rozwija umiejętność liczenia, liczy w zakresie czterech
  • Rozwija sprawność manualną, rysuje kredką w jednym kolorze
  • Rozwija umiejętności wokalne, śpiewa piosenk
  • Rozwija sprawność manualną, rysuje ufoludka wg opisu