I – Tydzień ,, Dbamy o Ziemię” 
1.Nie śmiecimy.
2.Liczymy kwiaty.
3.Ekologiczną piosenka.
4.Odznaka przyjaciela przyrody.
5.Przyjaciele przyrody. 
 
Dziecko : 
– rozwijamy mowę,
– dbamy o porządek wokół przedszkola,
– liczymy w zakresie pięciu,
– śpiewamy piosenkę – ,, Piosenka ekologiczna „
– kształtujemy prawidłowe nawyki oddechowe w czasie mówienia
 
II – Tydzień ,, Wielkanoc „ 
1. Zwyczaje wielkanocne. 
2.Liczymy kurczątką.
3.Poranek wielkanocny. 
4.Babeczki wielkanocne 
5.Przygoda zajączka.
 
Dziecko : 
– znamy wybrane zwyczaje wielkanocne,
– siejemy rzeżuchę,
– wykonujemy króliczka na patyku,
– poruszamy się rytmicznie przy muzyce, 
 
III Tydzień ,, Zabawa w Teatr „
1.Makówkowy teatrzyk.
2.Księżniczki i rycerze. 
3.Malowany wózek.
4.Ulubione baśnie.
5.Teatrzyk w przedszkolu.
 
Dziecko : 
– wiemy co to jest Teatr,
– utrwalamy nazwy kolorów, 
– uczestniczymy w zabawie ilustracyjnej,
– malujemy wybrany fragment baśni,
 
IV Tydzień ,, Wszystko może być muzyką” 
1.Trzy Małgorzatki
2.W sklepie muzycznym .
3.Śpiewaj tak jak on.
4.Malowane muzyki.
5.Koncert muzyczny.
 
Dziecko :
– gramy na instrumentach,
– uzupełniamy elementy do pięciu ,
– uczymy się mówić wyraźnie,
– śpiewamy piosenkę – ,,Śpiewaj tak jak on „
– wykonujemy grzechotkę z butelki plastikowej.