1. Polska – mój dom
  1. Mój dom
  2. Poznajemy nasza miejscowość
  3. Jesteśmy Polakami
  4. Góry, nasze góry
  5. Poznajemy Warszawę

Dziecko:

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia, uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami domów, nazywa wybrane rodzaje domów
 • Zapoznanie z charakterystycznymi miejscami danej miejscowości
 • Śpiewa zaproponowane piosenki i bawi się przy nich; nazywa region, z którego pochodzą
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi, rozpoznaje flagę, godło i hymn państwowy
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, tworzy własny obrazek, odrysowując brakujące elementy
 • Rozwijanie sprawności przelać.Ania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru, prawidłowo posługuje się liczebnikami, dodaje i odejmuje na konkretach
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zapoznanie z legendą związana z Warszawą, wypowiada się. A temat wysłuchanej legendy
 • Zrozumienie znaczenia przynależności Polski do UE

 

           2.Muzyka jest wszędzie

  1. Dźwięki wokół nas
  2. Jesteśmy muzykalni
  3. Muzykalna folia
  4. Gramy i śpiewamy
  5. Trębacz z wieży mariackiej

Dziecko:

 • rozpoznaje różnorodne dźwięki, wie, że hałas jest szkodliwy dla człowieka
 • Umuzykalnianie dzieci, śpiewa piosenkę
 • Rozwijanie sprawności manualnej i poczucia rytmu, wykonuje prosty i argument i akompaniuje przy nim
 • Słuchanie muzyki, przedstawienie i kojarzenie obrazów w wyobraźni
 • Świadome słuchanie muzyki, tworzenie do niej skojarzeń, i wyraża odczucia przez wprawienie folii w ruch
 • Odejmowanie na konkretach, wyznać- wynik odejmowania, działa na konkretach
 • Rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania postaci ludzkiej, maluje postać ludzka

 

           3.Łąka i jej mieszkańcy

  1. Na zielonej łące
  2. Dlaczego potrzebna jest barwa ochronna
  3. Biedronki, motyle i kwiaty
  4. Zagadki o łące
  5. Odwiedziny na łące

Dziecko:

 • wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza
 • Uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
 • Zapoznaje się ze sposobem przystawiania się zwierząt do życia w danym otworzeniu
 • Rozwija sprawność manualna
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, przelicza elementy, dodaje, odejmuje na konkretach
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umuzykalnianie dzieci
 • Rozwijanie mowy i logicznego myślenia, rozwiązuje zagadki
 • Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, wyraża swoje spostrzeżenia za pomocą ekspresji plastycznej
 • Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do obserwacji przyrody

 

           4.Święto rodziców

  1. Wkrótce Dzień Matki i Dzień Ojca
  2. Powinniśmy słuchać rodziców
  3. Rodzinny obrazek
  4. Zagadki rodzinne
  5. Przedszkolne nagrywanie występu

Dziecko:

 • Wypowiada się w jaki sposób można sprawić przyjemność rodzicom
 • Śpiewa piosenkę
 • Rozwijanie mowy, wypowiada się na podany temat
 • Uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych
 • Wykonuje obrazek z użyciem serwetek
 • Wymienia nazwy miesięcy, por roku i dni tygodnia
 • Rozwiązuje zagadki
 • Wykonuje kółko z kwiatkiem na serwetkę
 • Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do występu dla rodziców, prezentuje przygotowany program