ydzień 1

Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

 1. Album mojej miejscowości
 2. Miejsca. Które znam
 3. Najpiękniejsze miejsca w Europie
 4. Najpiękniejsze miejsca na świecie
 5. moje wymarzone miejsce do życia

Dziecko:

 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu Wspomnienia z wakacji; określa, z jakiego kraju pochodzi dana pamiątka
 • uczestniczy w teście wiedzy o swojej miejscowości; koloruje herb swojej miejscowości
 • pisze po śladach poznanych liter; czyta nazwy miejsc powstałe z połączenia liter
 • szuka ciekawych miejsc podczas spaceru w okolicy przedszkola
 • zna wybrane miejsca użyteczności publicznej w swojej miejscowości
 • czyta sylaby i utworzone z nich wyrazy, czyta zdania, określa wartość logiczną zdań
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • poznaje wybrane zabytki Europy podczas zabaw aktywizujących
 • układa kartoniki z liczbami i znakami matematycznymi, tworząc działania matematyczne
 • uczestniczy, w grupach, w wykonaniu pracy plastyczno-technicznej Wymarzone miejsce na świecie

 Tydzień 2

Czyim domem jest łąka?

 1. Zielona żaba
 2. Motyle i kwiaty
 3. Światowy Dzień Pszczół
 4. Rośliny pod ochroną
 5. Apteka pod mniszkiem lekarskim

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta i rośliny żyjące na łące
 • wymienia etapy rozwojowe żab, układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń
 • słucha piosenki Pani pszczoła, uczestniczy w zabawie rozwijającej umiejętność koncentracji uwagi i współdziałania z rówieśnikami
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • układa coraz dłuższe zdania na podstawie wybranego wyrazu
 • omawia cykl rozwojowy motyla; numeruje obrazki w odpowiedniej kolejności
 • uczestniczy w grze matematycznej Motyl matematyczny
 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • znajduje i zaznacza 10 różnic między dwoma obrazkami; czyta tekst wyrazowo-obrazkowy o pikniku

 Tydzień 3

Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

1.Moja mama                                                                                                                                                                 2.Mój tata                                                                                                                                                             3.Jesteśmy podobni                                                                                                                                                         4.Czas spędzony z rodzicami                                                                                                                                     5.Prezent dla mamy i taty

Dziecko:

 • wymienia aktywności, które lubi mama, i aktywności, które lubi tata
 • rozwiązuje krzyżówkę, odczytuje hasło
 • opowiada przed grupą o swojej mamie
 • podaje słowa zaczynające się na sylabę TA, układa ich zapisy
 • poznaje cechy bryły sześciennej
 • dostrzega podobieństwo między sobą a członkami swojej rodziny
 • przygotowuje prezenty dla bliskich
 • zapisuje tekst wiersza w formie rysunków, dopasowuje do rysunków odpowiednie wyrazy i je odczytuje

 Tydzień 4

Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

 1. Moi rówieśnicy
 2. Dzieci w mojej rodzinie
 3. Niezwykłe dzieci
 4. Dzieci świata
 5. Dziecięce zabawy

Dziecko:

 • wie, co łączy dzieci na całym świecie; wymienia podobieństwa i różnice między dziećmi z różnych stron świata
 • poznaje znaczenie przyjaźni w życiu człowieka
 • słucha nagrania piosenki Dzieci całej Ziemi, improwizuje ją ruchem, śpiewa refren piosenki
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych
 • stosuje słowa przeciwstawne do podanych przymiotników
 • rozwija koncentrację uwagi podczas działania przy piosence Supermocni
 • wie, kto obchodzi święto 1 czerwca; bawi się z rówieśnikami, przestrzega ustalonych zasad