REKRUTACJA

                       REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY DOPIEWO

                                                     W TERMINIE OD 20.04.22R. DO 09.05.22R. 

 

                                                   Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych | Gmina Dopiewo

                  …………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                  W terminie od 01 marca 2022 r.  odbędzie się rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo .

Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole,

Od 01 marca do 11 marca wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru

w następujący sposób:

      – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę – biuro@bajkowawyspa.com.pl

      – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

W przedsionku przedszkola zostanie wyznaczone miejsce ze skrzynką podawczą, która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola według harmonogramu :

 Od  poniedziałku do  piątku  od godz. 6.30.00 do 17.00

Numer kontaktowy w celu uzyskania informacji  do przedszkola czynny w godzinach

               od 8.00 – 14.00 :   510 466 802

w załącznikach: uchwała, zarządzenie, zasady rekrutacji

Uchwała Nr XXIV.315.20 (9)

Zarządzenie nr 389 – 2021 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 7 grudnia 2021 roku (2)

ZASADY REKRUTACJI 2022-2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo

 w roku szkolnym 2022/2023

 

 

l.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Wskazanie rodzicom innej placówki przez Wójta

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

01.03.2022 r. – 11.03.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od

31.03.2022 r. –

do

11.04.2022 r.

 

 

20.04.2022 r. –

25.04.2022 r.

 

2.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

 

 

14.03.2022 r. –

21.03.2022 r.

 

26.04.2022 r. –

28.04.2022 r.

 

3.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

23.03.2022 r. godz. 12.00

 

29.04.2022 r.

godz. 12.00

 

4.

 

 

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

do

28.03.2022 r.

 

do

06.05.2022 r.

 

5.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

30.03.2022 r. godz. 12.00

 

09.05.2022 r.

godz. 12.00

 

……………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                            

                                                                                  REKRUTACJA 2021/2022

                                                           W TERMINIE OD  6 – 9 KWIETNIA 2021 r.

                                RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2021/2022

                                      W terminie 6 – 9  kwietnia 2021r. wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy

                       złożyć w placówce   pierwszego wyboru w następujący sposób: 

                                    – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany

                       przez placówkę  –  biuro@bajkowawyspa.com.pl

                                  – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie,

                      w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki:

                                         7-8 kwietnia 2021r. w godzinach od 14.00-16.00 można złożyć dokumenty w przedszkolu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Od marca rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2021/2022. 

https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2021-01-18/rekrutacja-do-przedszkoli

                     W terminie od 01 marca do 08 marca wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

    – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę. 

      – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

 

W przedsionku przedszkola zostanie wyznaczone miejsce ze skrzynką podawczą, która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola( bez możliwości uzyskania informacji bezpośredniej ) według harmonogramu :

 Od  poniedziałku do  piątku  od godz. 6.30.00 do 17.00

Numer kontaktowy w celu doinformowania  do przedszkola czynny w godzinach

               od 8.00 – 14.00 :   510 466 802

Mail na który rodzice mogą przesyłać skany wniosków;

biuro@bajkowawyspa.com.pl

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .

Proszę wchodzić pojedynczo do placówki przy składaniu wniosków w formie papierowej

  • Przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – trzy,
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Uwaga,  po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 15.03.2021 r. o godz. 12.00 , rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego  Bajkowa Wyspa  w Palędziu na rok 2021/ 2022 zobowiązani są do dnia 19.03.2021 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia – oświadczenie będzie dostępne w systemie elektronicznym nabór.

………………………………………………………………………………………………………………….

Rekrutacja- potwierdzenie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola

Szanowni Rodzice 24 kwietnia o godzinie 12.00 zostanie wywieszona na drzwiach głównych przedszkola lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu.

Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na stronie naboru.

Przypominamy Rodzicom dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu o konieczności złożenia oświadczenia woli przyjęcia

otwiadczenie-rodzica-potwierdzenie-woli-przyjcia-dzieci-do-przedszkola

do 5 maja 2020r.

Potwierdzenie oświadczenia woli można składać :

– w systemie https://nabor.pcss.pl/dopiewo.

– mailowo biuro@bajkowawyspa.com.pl

– lub osobiście w przedszkolu 

24.04.2020 – godz. 12.00 – 13.00
27.04.2020 – godz. 8.00 – 10.00
28.04.2020 – godz. 14.00 – 16.00
29.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00
30.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00
04.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00
05.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

SKŁADANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski rekrutacyjne wraz z oświadczeniami
należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

– przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail
biuro@bajkowawyspa.com.pl w takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym),
trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki,

– złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej w zaklejonej kopercie
w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.
– skorzystać z nowej możliwości elektronicznego przesłania dokumentów.
Instrukcja w załączeniu PDF icon Instrukcja – elektronicznego przesylania dokumentów

Przy głównym wejściu w przedsionku przedszkola zostanie ustawiona skrzynka podawcza,
która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola
według harmonogramu poniżej:

OSTATNI DZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
WERSJĘ PAPIEROWĄ MOŻNA ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU
W DNIU 14.04.2020r. W GODZ. 7.30- 14.00

Numer kontaktowy do przedszkola czynny w godzinach

od 9.00 – 16.00 : 515 424 014 lub 780 108 505

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym
przez siebie terminie .