Logopeda

Zadania logopedy w przedszkolu Bajkowa Wyspa:

  • Przeprowadzenie badań przesiewowych oraz wstępna kwalifikacja dzieci na terapię logopedyczną,
  • Organizowanie pomocy logopedycznej ( wywiad z rodzicami, konsultacje u specjalistów np. laryngolog, foniatra, audiolog, ortodonta, neurolog),
  • Prowadzenie terapii logopedycznej w małych zespołach (maksymalnie 4- osobowych),
  • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Emilia Kucz

magister Filologii Polskiej (specjalność nauczycielska i dziennikarska), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych (specjalność logopeda ogólny), Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

DOŚWIADCZENIE :
– Praca w szkołach podstawowych z dziećmi klas 4-6 jako nauczyciel języka polskiego, a także jako instruktor teatralny;
– Praktyka logopedyczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w szkołach i przedszkolach oraz w prywatnym gabinecie logopedycznym;
– Członkini Polskiego Związku Logopedów. Ponadto prowadzę warsztaty teatralne oraz wykonuję rozmaite nagrania lektorskie.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

Terapię wad wymowy (ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczeniaoddechowe, wywołanie zaburzonych głosek, utrwalanie ich prawidłowej wymowy w wyrazach, frazach, zdaniach, opowiadaniach, aż do mowy spontanicznej) Trening słuchowy (z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz słuchawek Forbrain), Usprawnianie małej motoryki, tzw. terapia ręki (ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy piaskiem kinetycznym, modeliną itp.) Wspieranie rozwoju mowy, poszerzanie słownictwa, umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW /NAUCZYCIELI ZASADY WSPIERAJĄCE PŁYNNOŚĆ MOWY DZIECI

Dbaj o prawidłowość własnej wymowy.

Chwal dziecko nawet za najmniejsze postępy – nic tak nie zmotywuje do dalszej pracy jak pochwały ze strony bliskich i ważnych dla niego osób.

Bądź konsekwentny.
Ustal zasady, aby dziecko czuło się bezpiecznie w swoim domu. Słuchaj dziecka z zaciekawieniem i uwagą, nie przerywaj kiedy mówi. Porozmawiaj z dzieckiem o jego odczuciach i potrzebach.

· Znajdź czas na zabawę każdego dnia .

· Pozwól uczyć się dziecku wszystkimi zmysłami.

JAK WSPIERAĆ ROZÓJ MOWY SWOJEGO DZIECKA

· Karmienie piersią – dziecko w naturalny sposób gimnastykuje wszystkie narządy mowy (język, wargi, podniebienie, żuchwa).
· Wczesne karmienie łyżeczką, picie z kubka, odstawienie smoczków i butelek- dobrym czasem na to jest pojawienie się pierwszych zębów!

· Gryzienie i żucie pokarmów – dziecko wykształca prawidłowy nawyk oddychania przez nos, a nie przez usta.
· Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny (zwłaszcza w czasie infekcji) – dziecko wyrabia prawidłowy nawyk oddychania

przez nos, a nie przez usta.
· Śpiewanie piosenek i zabawy dźwiękonaśladowcze – dziecko kształtuje mowę oraz wrażliwość słuchową.
· Opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, wyliczanek, zabawy słowne, ruchowe, muzyczne, rozmowy z dzieckiem – dziecko wzbogaca słownictwo, doskonali umiejętność budowania zdań i wypowiedzi, rozwija pamięć słuchową.
· Korzystanie z pomocy specjalistów – laryngologa, audiologa, foniatry, ortodonty, okulisty, logopedy.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
w terapii logopedycznej

Terapia logopedyczna często kojarzona jest z długim spędzaniem czasu przed lustrem
oraz powtarzaniu prawidłowych realizacji głosek i wykonywaniu ćwiczeń artykulacyjnych czy oddechowych.
Jednak terapia logopedyczna nie musi być monotonna!
Wzorując się na prof. Jagodzie Cieszyńskiej do swojej pracy podchodzę całościowo – nie skupiam się tylko na korekcie wad wymowy. Uważam, że istnieje związek między rozwojem mowy a rozwojem umysłowym dziecka, dlatego podczas zajęć zajmuję się wszechstronnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
Rozwijam prawidłową wymowę angażując wiele zmysłów. Im więcej zmysłów będzie zaangażowanych w rozwój i kształtowanie prawidłowej mowy i komunikacji, tym skuteczniejsze będą nasze zabiegi i działania w tej sferze.

„GIMNASTYKA DOBRA SPRAWA W PIĘKNEJ WYMOWIE NAM POMAGA”
Jedną z metod pracy z dzieckiem za pomocą ruchu jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Czym jest MRR wg W. Sherborne?

MRR, czyli Metoda Ruchu Rozwijającego jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji. Powszechnie stosowana jest podczas zajęć z dziećmi. Została stworzona przez angielską nauczycielkę tańca i ruchu – Weronikę Sherborne. Istnieje wiele różnorodnych możliwości wykorzystania tej metody. Jednak jej głównym celem jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Wykorzystywana jest również w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

Na czym polega Metoda Ruchu Rozwijającego?

Metoda ta polega na organizowaniu zajęć z wykorzystaniem ruchu. Jej głównymi założeniami są: rozwijanie świadomości własnego ciała oraz otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami i nawiązywanie z nimi kontaktu poprzez ruch i dotyk.
W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone tą metodą odbywają się w grupie najstarszej. Zajęcia trwają godzinę.

Zajęcia MRR wg W. Sherborne prowadzić mogą osoby posiadające wiedzę i umiejętności dotyczące tej metody. Do przygotowania terapeutów służą specjalne kursy doskonalące, które prowadzą liderzy MRR. Zajęcia powinny odbywać się w suchych, czystych i przestronnych pomieszczeniach, gdzie wszyscy uczestnicy, ubrani w luźne dresy, będą czuć się swobodnie.
W MRR nie korzysta się z licznych przyborów do ćwiczeń. Zwykle potrzebne są koce, materace lub karimaty, a także wielkie chusty i „tunele”. W czasie zajęć raczej nie korzysta się z muzyki. Jednak można za pomocą piosenki powitać się z grupą, czy wykorzystać spokojną melodię w trakcie relaksacji.
Wszystkie zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci! Każde spotkanie musi odbyć się wedle ustalonego schematu podzielonego na konkretne etapy zajęć: powitanie grupy, świadomość osoby, świadomość schematu ciała i świadomość przestrzeni, relacja „z”, ćwiczenia relaksacyjne, relacja „razem”, ćwiczenia relaksacyjne, pożegnanie grupy. Istnieje wiele ćwiczeń na poszczególne etapy zajęć. Większość z nich odnaleźć można w publikacji M. Bogdanowicz i D. Okrzesika „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Występują tu również przykłady kołysanek i wierszyków masażyków, które są dobrym sposobem na relaksację.

Jakie są zalety tej metody ruchowej?

MRR wg Sherborne ma pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka. Dzięki zajęciom prowadzonym w grupie i udziałowi dorosłych dzieci mają umożliwiony kontakt z rówieśnikami i rodzicami. Zajęcia tą Metodą dają też szansę rodzicom na lepszy kontakt z dzieckiem, pogłębienie łączących ich więzi, a także na poznanie jego potrzeb. Dziecko usprawnia funkcje psychoruchowe, rozwija zachowania społeczne i uczy się kontrolować własne zachowania. Przedszkolaki mają też możliwośćwspółdziałania w grupie i integracji z innymi osobami, a dzięki radosnej zabawie doznają wielu pozytywnych emocji.

MRR wg W. Sherborne ułatwia poznanie siebie, swojego ciała i własnych możliwości. W trakcie zajęć nie ma przymusu, ani rywalizacji. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są naturalnie, spokojnie i dobrowolnie. Nikt nie jest negatywnie oceniany. Jednak największą zaletą tej metody jest prostota i uniwersalny charakter, dzięki czemu może być ona wykorzystywana na wiele sposobów.

Hanna Janowska

Bibliografia:
1) M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1992;
2) M. Bogdanowicz, A. Kasica, Ruch rozwijający dla wszystkich. Efektywność metody Weroniki Sherborne. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2003;
3) M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011
4) W. Sherborne, Ruch rozwijający dla dzieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
5) Materiały własne uzyskane podczas kursu MMR wg W. Sherborne organizowanego przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne.

Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie wolno czekać w nadziei, że dziecko wyrośnie, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Wprawdzie na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze.

Należy pamiętać, że okres przedszkolny
jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka.
Podczas zajęć logopedycznych wykorzystuję innowacyjne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne : dmuchajki, piórka, karty, gry, plansze, klocki, piasek kinetyczny itd. Prowadzone przeze mnie zajęcia logopedyczne są ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. Ćwiczenia artykulacyjne przeplatam z ćwiczeniami rozwijającymi motorykę małą i dużą, umiejętność analizy, syntezy, identyfikacji, klasyfikacji, różnicowania oraz rozwijającymi słownictwo dziecka.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW /NAUCZYCIELI

ZASADY WSPIERAJĄCE PŁYNNOŚĆ MOWY DZIECI

· Dbaj o prawidłowość własnej wymowy.
· Chwal dziecko nawet za najmniejsze postępy – nic tak nie zmotywuje do
dalszej pracy jak pochwały ze strony bliskich i ważnych dla niego osób.
· Bądź konsekwentny.
· Ustal zasady, aby dziecko czuło się bezpiecznie w swoim domu.
· Słuchaj dziecka z zaciekawieniem i uwagą, nie przerywaj kiedy mówi.
· Porozmawiaj z dzieckiem o jego odczuciach i potrzebach.
· Znajdź czas na zabawę każdego dnia .
· Pozwól uczyć się dziecku wszystkimi zmysłami.

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY SWOJEGO DZIECKA

· Karmienie piersią- dziecko w naturalny sposób gimnastykuje wszystkie narządy mowy (język, wargi, podniebienie, żuchwa).
· Wczesne karmienie łyżeczką, picie z kubka, odstawienie smoczków i butelek- dobrym czasem na to jest: pojawienie się pierwszych zębów!
· Gryzienie i żucie pokarmów- dziecko wykształca prawidłowy nawyk oddychania przez nos, a nie przez usta.
· Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny (zwłaszcza w czasie infekcji)- dziecko wyrabia prawidłowy nawyk oddychania
przez nos, a nie przez usta.
· Śpiewanie piosenek i zabawy dźwiękonaśladowcze- dziecko kształtuje mowę oraz wrażliwość słuchową.
· Opowiadanie i czytanie bajek, wierszyków, wyliczanek, zabawy słowne, ruchowe, muzyczne, rozmowy z dzieckiem-
dziecko wzbogaca słownictwo, doskonali umiejętność budowania zdań i wypowiedzi, rozwija pamięć słuchową.
· Korzystanie z pomocy specjalistów-laryngologa, audiologa, foniatry, ortodonty, okulisty, logopedy.

Logopeda: Hanna Janowska