ZAŁOŻENIA WRZESIEŃ- GRUPA DZIECI 5- LETNICH

Tydzień I

Temat: Witajcie w przedszkolu!

Poznajemy przedszkole.
Nasze imiona.
Ja i moi koledzy.
Jestem już w przedszkolu.
Bawimy się sylabami.
Cele:

– zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu Phone Number Trace , ich wyglądem i przeznaczeniem,

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– zachęcanie do poznania imion kolegów i koleżanek z grupy,

– rozwijanie sprawności manualnej,

– zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu,

– rozwijanie mowy, przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zasady obowiązujące w przedszkolu,

– umuzykalnianie dzieci, reagowanie na muzyczne sygnały,

– rozpoznawanie papieru o różnych fakturach,

Tydzień II

Temat: Droga do przedszkola.

Obserwujemy ruch drogowy.
Poznajemy przepisy ruchu drogowego.
Czy znamy te pojazdy?
Samochody specjalistyczne.
Bądźmy ostrożni.
Cele:

– rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,

– rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,

– zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej,

– umuzykalnianie dzieci,

– przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,

– rozwijanie słuchu fonematycznego,

– rozwijanie umiejętności kreślenia linii: pionowych, poziomych, ukośnych

Tydzień III

Temat: Nadeszła jesień.

Park w jesiennej szacie.
Jesienne drzewa.
Jesienne zabawy.
Kolorowe liście
Zbieramy grzyby.
Cele:

– zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park,

– rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenek,

– wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej,

– budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi,

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek,

– poszerzanie doświadczeń plastycznych,

Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu,

– zapoznanie z wybranymi grzybami- jadalnymi i niejadalnymi

Tydzień IV

Temat: Co robią zwierzęta jesienią?

Leśne odgłosy.
Kto kiedy zasypia?
Sąsiadeczka wiewióreczka.
Smakołyki zwierząt.
Fantastyczne zwierzaki.
Cele:

– rozwijanie mowy,

– rozwijanie sprawności fizycznej,

– rozwijanie umiejętności liczenia,

– zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy,

– rozwijanie poczucia rytmu muzycznego,

– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, rozwijanie orientacji przestrzennej,

– zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy,

– łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.