REKRUTACJA

Rekrutacja- potwierdzenie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola

Szanowni Rodzice 24 kwietnia o godzinie 12.00 zostanie wywieszona na drzwiach głównych przedszkola lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu.

Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na stronie naboru.

Przypominamy Rodzicom dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu o konieczności złożenia oświadczenia woli przyjęcia

otwiadczenie-rodzica-potwierdzenie-woli-przyjcia-dzieci-do-przedszkola

do 5 maja 2020r.

Potwierdzenie oświadczenia woli można składać :

– w systemie https://nabor.pcss.pl/dopiewo.

– mailowo biuro@bajkowawyspa.com.pl

– lub osobiście w przedszkolu 

24.04.2020 – godz. 12.00 – 13.00
27.04.2020 – godz. 8.00 – 10.00
28.04.2020 – godz. 14.00 – 16.00
29.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00
30.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00
04.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00
05.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

SKŁADANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski rekrutacyjne wraz z oświadczeniami
należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

– przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail
biuro@bajkowawyspa.com.pl w takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym),
trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki,

– złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej w zaklejonej kopercie
w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.
– skorzystać z nowej możliwości elektronicznego przesłania dokumentów.
Instrukcja w załączeniu PDF icon Instrukcja – elektronicznego przesylania dokumentów

Przy głównym wejściu w przedsionku przedszkola zostanie ustawiona skrzynka podawcza,
która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola
według harmonogramu poniżej:

OSTATNI DZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
WERSJĘ PAPIEROWĄ MOŻNA ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU
W DNIU 14.04.2020r. W GODZ. 7.30- 14.00

Numer kontaktowy do przedszkola czynny w godzinach

od 9.00 – 16.00 : 515 424 014 lub 780 108 505

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym
przez siebie terminie .