RADA RODZICÓW

Informujemy, że Radę Rodziców Przedszkola Publicznego „Bajkowa Wyspa”
reprezentują:

Przewodnicząca:

Dorota Tomaszczenik-Begale

(nr tel. 608 751 901 , e-mail dorota.tomaszczenikb@gmail.com )

Z-ca przewodniczącej:

Maciej Miedziejko

Skarbnik:

Karolina Włoch