Logopeda

Zadania logopedy w przedszkolu Bajkowa Wyspa:

  • przeprowadzenie badań przesiewowych oraz wstępna kwalifikacja dzieci na terapię logopedyczną
  • organizowanie pomocy logopedycznej
  • prowadzenie terapii logopedycznej w małych zespołach (maksymalnie 4-osobowych)
  • wspieranie działań́ wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

KATARZYNA WRZESIŃSKA

     Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Wrzesińska.                    Stopień licencjata oraz magistra uzyskałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.   Z wykształcenia jestem logopedą klinicznym, pedagogiem specjalnym oraz terapeutą ręki. W ramach studiów podyplomowych pogłębiała swoją wiedzę i tym samym uzyskałam również tytuł neurologopedy.                                              Już podczas studiów podejmowałam pracę w przedszkolach, szkole specjalnej oraz w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka szukając specjalizacji, w której będę najbardziej efektywnie pomagać podopiecznym.

         Zajęcia logopedyczne obejmują:

W Przedszkolu Bajkowa Wyspa będę pracować zarówno jako neurologopeda, jak i pedagog specjalny pozostając z Państwem w kontakcie i udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące strategii terapeutycznej oraz wsparcia w rozwoju Dzieci. Główną myślą przyświecającą mi w pracy są słowa Petera Walkera „działaj z dzieckiem, nie przeciwko dziecku”. Podstawą moich oddziaływań jest zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w gabinecie i na tej bazie rozwijania kompetencji komunikacyjnych. Ukończyłam szereg szkoleń i kursów, m.in.:                                                                                                                                                                                             1. Otrzymałam uprawnienia do diagnozowania testami KOLD oraz KORP                                                                                                                                                     2. FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna – prof. Danuta Pluta-Wojeciechowska                                                                                                                                 3. PUMO – Program Usprawniania Motoryki Oralnej – dr Marzena Machoś                                                                                                                                                     4. „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi” – Diagnoza bazowych umiejętności komunikacyjnych – dr Marzena Macho                                                                                         5. Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii – dr Mirą Rządzą                                                                                                                             6. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym – mgr Marta Baj-Lieder                                                                                                                               7. Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne – mgr Aleksandra Kaczyńska                                                                                                                             8. Makaton – Program Rozwoju Komunikacji                                                                                                                                                                                               9. Kurs I i II stopnia Terapeuty Ręki – ProCentrum                                                                                                                                                                                    10. Logorytmika – Ruch, Słuch, Słowo -ProCentrum

W jaki sposób dziecko trafia do logopedy w naszym przedszkolu?
Na terapię logopedyczną zostaną zakwalifikowane dzieci po przeprowadzeniu badań przesiewowych, które mają miejsce we wrześniu na terenie placówki. Otrzymają wtedy Państwo informację pisemną wraz ze zgodą na uczestnictwo dziecka w zajęciach logopedycznych. Terapią objęte są dzieci 5- i 6-letnie.

  • Badanie przesiewowe ma na celu obserwację sposobu komunikacji dziecka z odniesieniem do jego wieku oraz wstępne rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości w mowie dziecka.
  • Badanie przesiewowe mowy zawiera ocenę rozwoju mowy, badanie aparatu mowy oraz badanie słuchu fonemowego.
  • Badanie przesiewowe nie jest diagnozą logopedyczną. Ma za zadanie jedynie wychwycić problem logopedyczny i postawić wstępną opinię.
  •  Rozpoczęcie terapii logopedycznej może wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań, np. laryngologicznych, ortodontycznych itp.
  • Bardzo proszę o informację, jeżeli dziecko jest już objęte terapią logopedyczną w innym miejscu niż przedszkole.
  • Plan pracy i podział na grupy zostanie opracowany po przeprowadzeniu badań przesiewowych.

Informacje dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną:
Zajęcia logopedyczne odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu indywidualnie lub w grupach do 4 osób – częstotliwość spotkań oraz czas ich trwania uzależnione są zawsze od indywidualnych potrzeb dzieci.
Na każde zajęcia dzieci przynoszą zeszyt, do którego wklejany będzie materiał obrazkowy lub wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty), przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu, dlatego proszę o zaglądanie do zeszytu po każdych zajęciach. Zajęcia logopedyczne prowadzone w gabinecie będą polegały głównie na zadaniach praktycznych w formie gier i zabaw, a wklejane do zeszytu karty pracy mają stanowić pomoc dla Państwa podczas ćwiczeń w domu.

Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:
– przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy),
– wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej,
– utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski – najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.

Uwaga!
Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.

Co kolorowanie ma wspólnego z rozwojem mowy? (W. Wołoszyn)
To w jaki sposób kształtują się precyzyjne ruchy (motoryka mała) jest często powiązane z rozwojem mowy. A to wszystko z powodu specyficznej budowy naszego mózgu. Tak jak w przypadku motoryki dużej – w korze mózgowej ośrodki odpowiedzialne za ruchy ręki znajdują się w bliskiej lokalizacji z ośrodkami zawiadującymi ruchami artykulacyjnymi. Opóźnienie w zakresie rozwoju psychoruchowego wyraża się również w mowie (opóźnienia, nieprawidłowa artykulacja, osłabione napięcie mięśniowe). Ważne, aby stymulację rozwoju mowy oraz funkcji motorycznych rozpoczynać jak najwcześniej.
Jak ćwiczyć motorykę małą podczas zabawy?
– lepić z plasteliny,
– kolorować (młodsze dzieci mogą malować palcami),
– zgniatać małe kulki papieru (i np. używać ich do wyklejania obrazka),
– wycinać kształty z papieru (i np. przenosić je przy pomocy słomki – podczas wdechu – segregując je kształtem lub kolorem, albo użyć do wyklejenia obrazka)
– nawlekać koraliki na sznureczek itp

O czym należy pamiętać wykonując ćwiczenia logopedyczne w domu? (A. Domagalska-Stanik)
1. Ustalcie wspólnie z dzieckiem porę dnia, kiedy możecie ćwiczyć. Dobrze, żeby była to stała pora. Dzieci lubią mieć usystematyzowany plan dnia.
2. Lepiej ćwiczyć krócej, po kilka razy dziennie niż raz a długo. Wówczas ćwiczenia nie będą takie nużące.
3. Zadbaj o to, aby jak najwięcej uczyć poprzez zabawę.
4. Ćwiczenia nie mogą być dla dziecka karą, tylko przyjemnością. Można zaopatrzyć się w kilka atrakcyjnych pomocy dydaktycznych lub przygotować je razem z dzieckiem. Własnoręczne przygotowanie pomocy do ćwiczeń dodatkowo wzmocni poczucie więzi między nami i dzieckiem, a także sprawi, że dziecko chętniej weźmie udział w „wykorzystaniu” nowej zabawki dydaktycznej.
5. Lepiej mówić „zabawa”, albo po prostu nazwać czynność, która będzie wykonywana, np. „gimnastyka buzi i języka”.
6. Przeplataj zabawę z nauką, rób to mimochodem np. gdy dziecko koloruje, układa coś.
7. Rozwijaj mowę dziecka angażując wiele zmysłów, zwłaszcza zmysł wzroku i słuchu.
8. Wykorzystuj każdą naturalną sytuację. Słowa można utrwalać podczas codziennych czynności lub wykonywania obowiązków.
9. Ćwicz razem z dzieckiem.
10. Staraj się przystępować do ćwiczeń zrelaksowanym (dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dziecka). Nie odkładaj ćwiczeń na sam koniec dnia, kiedy wszyscy są zmęczeni.
11. Dbaj o własną wymowę. Bywa, że dorośli mówią niedbale, zbyt szybko, mało wyraźnie. Pamiętaj, że przykład idzie z góry!
12. Uświadamiaj dziecko, jakie efekty przyniosą wykonywane ćwiczenia. Podawaj przykłady, starszym dzieciom uświadom, że wykonywanie pewnych zawodów bez wzorowej wymowy jest niemożliwe.
13. Bądź cierpliwy i konsekwentny. Nie wolno wyśmiewać dziecka, jego wady ani braku postępów. Czasem mijają długie tygodnie zanim pojawią się pierwsze efekty terapii.
14. Chwal dziecko nawet za najmniejsze postępy – nic tak nie zmotywuje do dalszej pracy jak pochwały ze strony bliskich i ważnych dla niego osób.
15. Możemy stosować również małe nagrody w postaci stempelków, naklejek lub drobiazgów, które dziecko lubi.
Motywacja do pracy to temat ciężki. My dorośli mamy często z nią problem, a co dopiero nasze pociechy. Motywację buduje się codziennie, małymi kroczkami. Jeśli mamy dziecko chętne do pracy to wspaniale, jeśli nie to musimy popracować nad motywacją.

Życzę miłego i owocnego czasu spędzonego z dziećmi.