Angielski

W przedszkolu nauka języka angielskiego w zakresie podstaw dla początkujących obejmuje wszystkie grupy wiekowe. Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w formie zabawowej ze zwróceniem uwagi na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu i doborze materiału nie wykraczającego poza rzeczywistość dobrze znaną dzieciom.
Nasze przedszkolaki poprzez gry, zabawy, piosenki, rymowanki:
• rozbudzają swoje zainteresowanie językiem angielskim
• osłuchują się z jego brzmieniem
• poznają słowa i zwroty związane z ich najbliższym otoczeniem
• uczą się właściwego zastosowania wyrazów i zwrotów
• powtarzają słowa, wyrażenia i zdania angielskie, reagują na polecenia nauczycielki
Zajęcia prowadzi Pani mgr Agnieszka Nagórska

Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Liski, Sowy, Sarenki, Biedronki

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe Spring – wiosna nest- gniazdo snail- ślimak a ruler- linijka a rubber- gumka a bag- plecak a pencil – ołówek a book – książka a pen- długopis house – dom build- budować window- okno door- drzwi...

Wilczki, Motylki

Wilczki, Motylki

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki Michigan region phone , rymowanki i zabawy ruchowe Spring – wiosna nest- gniazdo snail- ślimak a ruler- linijka a rubber- gumka a bag- plecak a pencil – ołówek a book – książka a pen- długopis house – dom build- budować...

Bączki, Zajączki, Misie

Bączki, Zajączki, Misie

Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe happy- szczęśliwy sad – smutny cook – gotować tidy up – sprzątać lay the table – nakrywać do stołu happy- szczęśliwy sad – smutny cook – gotować tidy up – sprzątać lay the table – nakrywać do...