RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny Działania

 6.30 – 8.15    

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań:
– rozmowy indywidualne lub w małych zespołach,
– obserwacje dzieci,
– ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne,
– spotkania w kręgu,
– zabawy i ćwiczenia poranne,
– zabawy ruchowe ze śpiewem.
  8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania
  8.30 – 8.45 I ŚNIADANIE –doskonalenie umiejętności prawidłowego spożywania posiłku i zachowania przy stole
8.45 – 9.00 Czynności samoobsługowe i higieniczne


 9.00 – 9.30
 gr.młodsze

 

 9.00-10.00
 gr.starsze

10.00-11.00

Realizacja zadań edukacyjnych wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:

 • Zajęcia z całą grupą- zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzanie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych; język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec, rytmika.
 • Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci- prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.
 • Zajęcia w kącikach zainteresowań – prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci; realizowane w ciągu dnia
 • Sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela
 • Zajęcia   aktywizujące dziecko
 • Zajęcia dowolne służące rozwijaniu zainteresowań, własnych pomysłów, zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie,
11.00 -11.15 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne
11.15 – 11.30 II ŚNIADANIE
11.30 – 11.45 Zabiegi higieniczne i samoobsługowe, mycie zębów
11.45 -13.00

Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
Leżakowanie w grupach młodszych ( trzylatki)

13.00 – 13.15 Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do obiadu
13.15 – 13:45 OBIAD – doskonalenie umiejętności prawidłowego spożywanie posiłku, zachowanie przy stole i posługiwania się sztućcami
13.45 -14.00  Czynności samoobsługowe i higieniczne
14.00 -17.00

Rozchodzenie się dzieci:

 • Odpoczynek,  zabawy o charakterze relaksacyjnym .
 •  Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci.
 • Indywidualna praca z dzieckiem.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • Czytanie bajek.