Nasze przedszkole

Nasze Przedszkole to miejsce, gdzie najważniejsze jest Dziecko. Działania naszego przedszkola BAJKOWA WYSPA w Palędziu skoncentrowane są na wszechstronnym rozwoju dziecka. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność, kreatywność oraz pomagamy w rozwoju jego talentów . Poznajemy je by móc w pełny i zindywidualizowany sposób stymulować rozwój oraz inspirować i wspierać wszystkie dzieci w wędrówce w świat wiedzy, wartości, twórczości, ekscytującej przygody jaką jest każdy kolejny dzień.

Nasza placówka jest przedszkolem publicznym . Dzieci mogą korzystać w nowoczesnym, jednokondygnacyjnym budynku z przestronnych w pełni wyposażonych sal do zajęć dydaktycznych, przy których znajdują się węzły sanitarne dostosowane do ich potrzeb . Teren wokół budynku jest ogrodzony i bezpieczny, dzieci korzystają z rozległego placu przedszkolnego, wyposażonego w różnorodny sprzęt ogrodowy do zabaw.

W przedszkolu realizujemy podstawę programową w oparciu o program Jadwigi Pytlarczyk „W kręgu zabawy”. Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wykwalifikowanej kadry, a w naszym przypadku to młode zaangażowane nauczycielki z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi , które systematycznie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, wzbogacając swój warsztat pracy. Gwarantujemy najlepsze warunki nie tylko do zabawy ale przede wszystkim do prawidłowego rozwoju dziecka. W naszej pracy stosujemy metodę wszechstronnego rozwoju dziecka organizując również zajęcia dodatkowe.
- Zajęcia rytmiczno-muzyczne
Głównym celem zajęć rytmicznych jest rozwijanie słuchu oraz poczucia rytmu. Poprzez szereg ćwiczeń, ukazujących możliwości interpretowania ruchem utworów muzycznych, dzieci rozwijają swoją kreatywność oraz uwrażliwiają się na piękno otaczającego świata. Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu.
- Nauka języka angielskiego
Nauka języka angielskiego odbywa się w każdej grupie , prowadzona jest przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Dzieci uczą się angielskich słów i zwrotów, wykorzystują poznane słownictwo w różnych zabawach, recytują wierszyki i śpiewają piosenki. Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu.
- Gimnastyka korekcyjna
Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej dla dzieci wspieramy i kierujemy aktywnością ruchową naszych przedszkolaków. Wszystko po to, żeby przeciwdziałać powstawaniu albo pogłębianiu się stwierdzonym przez specjalistów deformacjom w postawie ciała i wyrównywać odchylenia fizjologiczne. Zajęcia dla wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w tygodniu.
- Logopedia
Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia wad wymowy jest najbardziej efektywna. Logopeda w pracy z dziećmi w przedszkolu zajmuje się diagnozowaniem rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.