PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Uchwała Rady Gminy nr XL/542/18 z dnia 26 marca 2018 r.

I ŚNIADANIE II ŚNIADANIE OBIAD
3,50ZŁ 3,50ZŁ 7ZŁ

OPŁATY ZA GODZINY PONAD CZAS BEZPŁATNEGO NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
(Z opłaty zwolnione są dzieci 6 – letnie):
Od   6.30 – 7.00   – 0,50 ZŁ
Od   7.00 –-8.00   – 1 ZŁ
Od 13.00 – 14.00 – 1 ZŁ
Od 14.00 – 15.00 – 1 ZŁ
Od 15.00 – 16.00 – 1 ZŁ
Od 16.00 – 17.00 – 1 ZŁ

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, który jest realizowany od godz. 8.00 do godz. 13.00.