Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki  , rymowanki i zabawy ruchowe

Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher – nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

Footballer

hairdresser

cook

policeman

teacher

doctor

 What’s season is it? –  Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … – wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

Footballer

hairdresser

cook

policeman

teacher

doctor

 It’s Spring.

Let’s build the house.

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

The professions song

The up and down song

Are You Ready? – rhym

   Are You Ready? – rhym

  Hands on your shoulders.

 Hands on your shoe.

 I’m ready!

 Are you ready too?

  It’s Spring

   It’s Spring. It’s spring.

  It’s Spring. It’s spring.

  Walking trees, walking trees.

  New green leaves, new green leaves.

  It’s Spring. It’s spring.

  In the wood today!

  (2x)

  Let’s build the house

  Let’s build the house, let’s build the house,

 One! Let’s build the house.

  Let’s build the house, let’s build the house,

  One, two! Let’s build the house.

  Let’s build the house, let’s build the house,

  One, two, three! Let’s build the house.

 Let’s build the house, let’s build the house,

  One, two, three, four! Let’s build the house.

  Let’s build the house, let’s build the house,

 One, two, three, four, five! Let’s build the house.

  

Where is my pencil

 Where is my pencil/pen/book/bag?

Here, here, here it is.

Point to the table, point to the door.

Point to the teacher., point to the floor.

 Stand up

 Stand up, sit down!

Point to the window!

 Look around!

Now stand up!

Point to the door!

Point to the desk!

Point to the floor!