Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

 

hat – kapelusz

skirt – spódniczka

trousers – spodnie

boots – buty

cowgirl – kowbojka

cowboy – kowboj

liczby od 1- 10

put on  – wkładać

boys – chłopcy

girls- dziewczynki

 

Point to the hat/ skirt/trousers/boots –

Wskaż kapelusz/spódniczkę/ spodnie/buty

Colour the clothes – pokoloruj ubrania

Count – policz

Let’s sing/listen…– zaśpiewajmy/posłuchajmy…

What colour is it? – Jakiego to jest koloru?

 

Let’s dress up

The four green boots

One little finger – rhym

 

Let’s dress up

 Let’s dress up!

Look at the hat hat hat

Let’s dress up!

Look at the trousers, trousers, trousers!

Let’s dress up!

Look at the skirt, skirt, skirt!

Let’s dress up!

Look at the boots, boots, boots!

 The four green boots

 Green boots, Green boots

Put on your green boots.

Boys and girls!

1,2,3,4!

 Green boots, Green boots

Put on your green boots.

Boys and girls!

1,2,3,4!

 One little finger

 One little finger went for walk

One little finger jumped: hop, hop, hop!

One little finger reached for the sky.

One little finger waved : Bye, bye, bye!