Słownictwo czynne Słownictwo bierne Piosenki, rymowanki i zabawy ruchowe

Spring – wiosna

nest- gniazdo

snail- ślimak

a ruler- linijka

a rubber- gumka

a bag- plecak

a pencil – ołówek

a book – książka

a pen- długopis

house – dom

build- budować

window- okno

door- drzwi

floor – podłoga

teacher – nauczyciel

nazwy kolorów

liczby od 1 do 10

Liczba mnoga rzeczoników

Footballer

hairdresser

cook

policeman

teacher

doctor

What’s season is it? – Jaka jest pora roku?

It’s Spring – Jest wiosna

Point to … – wskaż

Listen- posłuchaj

Sing – zaśpiewaj

What is it? – Co to jest?

Where is your ruler? – Gdzie jest twoja linijka?

What colour is it? – Jakiego koloru to jest?

What number is it? – Jaki to numer?

Footballer

hairdresser

cook

policeman

teacher

doctor

It’s Spring.

Let’s build the house.

Simon said – Szymon powiedział – zabawa ruchowa

The professions song

The up and down song

It’s Spring

 

It’s Spring. It’s spring.

It’s Spring. It’s spring.

Walking trees, walking trees.

New green leaves, new green leaves.

It’s Spring. It’s spring.

In the wood today!

(2x)

Let’s build the house

 

Let’s build the house, let’s build the house,

One! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four! Let’s build the house.

Let’s build the house, let’s build the house,

One, two, three, four, five! Let’s build the house.

 

The professions song

I’m a footballer.

I’m a footballer.

Bounce https://phonelookupbase.ca , bounce, bounce!

Bounce, bounce, bounce!

I’m a hairdresser..

Brush….

I’m a cook…

Stril…

I’m a policeman…

Stop…

I’m a teacher…

Line up…

I’m a doctor….

Say ‚agh’

The up and down song

 

Run, run up the hill

Run, run up the hill with me

Up,up, up, up

As fast as you can.

Run, run down the hill

Run, run down the hill with me

Down, down, down, down

As fast as you can.