I Tydzień- Adaptacja

Cele:
– zapoznanie się dzieci z otoczeniem Reverse Phone Lookup ,
– poznanie zasad korzystania z toalety, umywalki,
– poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw,
– poznanie rówieśników,
– zapoznanie się dzieci z personelem przedszkola

II Tydzień – Pierwszy raz w przedszkolu
1. Poznajemy się.
2.Nasza sala.
3. Znaczki rozpoznawcze.
4.Nasze zabawki.
5. Trzeba tylko chcieć.

Cele:
– utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy,
– zapoznanie się z kącikami zainteresowań, omówienie sposobu korzystania z nich,
– rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych , wyjaśnienie do czego one służą,
– umuzykalnienie dzieci,

III Tydzień- Nadeszła jesień
1. Lecą listki.
2.Bukiet z liści.
3.Nasze drzewa
4.Jesienne zabawy przy piosence
5.Szal Pani Jesieni.

Cele:
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat,
– poznawanie nazw wybranych drzew,
– rozwijanie sprawności manualnych,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– dziecko rozpoznaje dźwięk wysoki i niski,

IV Tydzień- Co robią zwierzęta jesienią
1.Oto jeż
2.Kto mieszka w lesie.
3.Wesoły jeż.
4. Ruda wiewióreczka.
5..Liczymy liście, kasztany , żołędzie.

Cele:
– rozwijanie mowy
– umuzykalnienie dzieci,
– rozwijanie sprawności manualnych,
– rozwijanie umiejętności liczenia,
– rozwijanie orientacji przestrzennej