Tydzień 3 

Zwierzęta są głodne 

  1. Choinka dla ptaków
  2. Ptaszek z gazety
  3. Głodny Ptaszek
  4. Mój tydzień
  5. Mówimy wyraźnie: ćwir, ćwir, ćwir… Kra, kra, kra…  

Dziecko:

-wypowiada się na temat dokarmiania ptaków

– rozpoznaje i nazywa literę s: mała i wielką, drukowaną, 

– rozpoznaje i wskazuje liczbę 7,

– aktywnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, 

– śpiewa piosenkę z okazji dnia babci i dziadka oraz „Ptasi bar”, 

– wypowiada się na temat dokarmiania zwierząt,

– wymienia kolejno dni tygodnia, 

– przedstawia w formie plastycznej tydzień ze swojego życia,

– podaje określenia babci i dziadka, 

– wykonuje prezenty dla babci i dziadka,

– recytuje wiersz z okazji dnia babci i dziadka, 

 

Tydzień 4

 Zabawy na śniegu 

  1. Taniec bałwanków i płatków śniegu.
  2. Bezpiecznie bawimy się na śniegu. 
  3. Zimowe skojarzenia. 
  4. Zimowe rachunki. 
  5. Ubieramy się ciepło.  

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa literę n: mała i wielką, drukowaną,

– bezpiecznie bawi się zimą,

– segreguje przedmioty ze względu na dwie cechy,

– rozpoznaje piosenki po usłyszeniu ich rytmu, 

– wymienia nazwy wybranych sportów zimowych,

– wymienia skutki niebezpiecznych zabaw zimą,

– rysuje bałwana według teksu wiersza,