Temat: Jesteśmy  samodzielnie kuchni
1. W przedszkolnej kuchni
2. Kolorowe kanapki
3. Z mamą w kuchni
4. Potrafimy zachować się przy stole
5. Łyżkami widelec
Każde dziecko będzie:
– wiedziało, na czym.polega praca kucharza
– umiało przygotować samodzielnie kanapkę
– umiało rytmicznie klaskać
– wiedziało, do czego służy łyżka, łyżeczka i widelec
– umiało ozdobić rysunek 
– umiało posługiwać się stęplami
Temat: Baśniowy świat 
1. Czy znasz tę baśń?
2. Królewskie stroje.
3. Śpiewamy o baśniach 
4. Baśniowe zamki
5. Zabawy balonami
Każde dziecko będzie: 
– odpowiadało na pytania dotyczące utworu
– umiało przyklejać na sylwetkach stroje z kolorowego papieru
– potrafiło rytmicznie poruszać się przy piosence
– umiało liczyć w zakresie czterech 
Temat: Chciałbym być matematykiem
1. Długie wstążki, krótkie wstążki
2. Co można zmierzyć ?
3. Lekkie jak …
4. Bawimy się wagą.
5. Robimy zakupy.
Każde dziecko będzie: 
– umiało wypowiedzieć się na temat opowiadania 
– potrafiło stosować słowa: wysoki, niski
– potrafiło wymienić przykłady lekkich i ciężkich przedmiotów 
– umiało ozdobić rysunek wagi według własnego pomysłu
– umiało poruszać się przy piosence