Temat: Chciałbym być muzykiem.

 1. Gdzie mieszka dźwięk?
 2. Koncert ryb.
 3. Czy znamy te instrumenty?
 4. Tańczymy przy muzyce.
 5. Nasz bębenek gra.

 

Każde dziecko będzie: 

– umiało uważnie słuchać opowiadania i wypowiedzieć się na jego temat

– potrafiło poprawnie artykułować samogłoski

– znało nazwy i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych

– potrafiło wyrazić muzykę ruchem

– umiało wykonać instrument perkusyjny

 

 

Temat:  Bawimy się w teatr

 1. W teatrze lalek.
 2. Teatrzyk cieni.
 3. Kostiumy teatralne.
 4. Dobre smoki.
 5. Przygody krasnali.

 

Każde dziecko będzie:

– umiało stosować słowa związane z teatrem

– potrafiło manipulować postaciami

– chętnie podejmowało zaproponowane działania

– umiało namalować smoka według własnego pomysłu

– potrafiło rytmicznie klaskać i śpiewać piosenkę

 

 

Temat: Wiosna idzie przez świat

 1. Wracają ptaki.
 2. W bocianim gnieździe. 
 3. Gramy w zielone
 4. Marcowa pogoda 
 5. Marzanna – zimowa panna 

 

Każde dziecko będzie:

– potrafiło wymienić wybrane oznaki wiosny

– umiało wskazać kolejne obrazki historyjki

– umiało zamalować ograniczoną powierzchnię

– umiało dostrzec zmienność marcowej pogody

– potrafiło zilustrować piosenkę ruchem

 

 

Temat: Wielkanoc 

 1. Najpiękniejsze jajka.
 2. Kurki.
 3. Wielkanocne przysmaki.
 4. Wielkanocne pisanki.
 5. Pisanki – ozdobne jajka. 

 

Każde dziecko będzie: 

– umiało wypowiedzieć się na temat treści opowiadania

– potrafiło liczyć w zakresie czterech 

– potrafiło wymienić wybrane zwyczaje wielkanocne

– umiało zilustrować piosenkę ruchem

– potrafiło wykonać pisankę