Tydzień 1

 Muzyka jest wszędzie

 1. Ciężkie dźwięki i lekkie dźwięki
 2. Śpiewamy i gramy
 3. Nasi ulubieni wykonawcy
 4. Na pięciolinii
 5. Malujemy muzykę

Dziecko:

-porusza się rytmicznie przy muzyce

-rozpoznaje i nazywa literę z

-wypowiada się na temat opowiadania

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

-śpiewa piosenkę

-ustala wynik dodawania w oparciu o przeliczanie

-rozpoznaje i wskazuje liczbę 9

-wymienia dźwięki gamy C-dur

-maluje nastrój wysłuchanego utworu

-rozróżnia wysokość dźwięków wydawanych przez uderzanie w słoiki napełnione różną    ilością wody

Tydzień 2

W świecie teatru

 1. Zabawy w teatr
 2. Z wizytą w teatrze
 3. Chcemy być aktorami
 4. Afisze teatralne
 5. Nasze występy

Dziecko:

-stosuje słowa: scena, kurtyna, aktor

-rozpoznaje i nazywa literę u

-wykonuje kukiełkę z wykorzystaniem różnych materiałów

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

-wskazuje prawą i lewą stronę- swoją i kolegi

-wykonuje wspólnie afisz teatralny

-prezentuje wybrane utwory literackie z podziałęm na role

Tydzień 3

Wiosna, wiosna

 1. Jaka pogoda jest w marcu?
 2. Witamy wiosnę
 3. Wiosna idzie przez świat
 4. Wiosenne rachunku
 5. Wiosenne porządki

Dziecko:

-wymienia elementy pogody występujące w marcu

-rozpoznaje i i nazywa literę c

-wymienia zwiastuny wiosny

-ilustruje piosenkę ruchem

-maluje na temat wiosny

-dodaje i odejmuje w zakresie 10

-wymienia etapy rozwoju tulipana

-wymienia czynności wykonywane wiosną przez ptaki

Tydzień 4

 Wkrótce Wielkanoc

 1. Pisanki
 2. Kura, kurczęta i pisanki
 3. Pisanki wielkanocne
 4. Kartka wielkanocna
 5. Bajeczka wielkanocna

Dziecko:

-odpowiada na pytania dotyczące wiersza

-rozpoznaje i nazywa literę ł

-mówi zdaniami rozwiniętymi

-ilustruje piosenkę ruchem

-układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń

-aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

-wykonuje formę przestrzenną według wzoru

-wypowiada się na temat opowiadania

-dostrzega różnice w wyglądzie pisanek