Tydzień 1

 Nowinki z wiejskiego podwórka

 

 1. „Jakie zwierzęta spotkamy na wiejskim podwórku”
 2. „Głosy zwierząt z wiejskiego podwórka”
 3. „Rodzice i ich dzieci”
 4. „Skąd to mamy?”
 5. „Upodobania zwierząt”

 

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka,

– rozróżnia i nazywa kolory,

– naśladuje głosy i i ruchy zwierząt z wiejskiego podwórka,

– tworzy rodziny zwierząt, prawidłowo nazywa ich członków,

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

– wymienia produkty pochodzące od zwierząt,

– wykonuje zdrowy twarożek,

– wymienia nazwy domów wybranych zwierząt,

– posługuje się liczebnikami – głównymi i porządkowymi – w zakresie dziesięciu.

 

Tydzień 2

 Wiosna na łące

 

 1. „Jak to było z żabką?”
 2. „W rodzinie owadów”
 3. „Gąsienica – tajemnica”
 4. „W krainie motyli”
 5. „Barwa ochronna”

 Dziecko:

– wymienia etapy rozwojowe żaby,

– wykonuje proponowane ćwiczenia,

– wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody,

– omawia cykl rozwojowy motyla,

-współpracuje w zespole,

– kulturalnie odnosi się do kolegów,

– rytmicznie porusza się przy muzyce,

– wymienia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt.

 Tydzień 3

 Poznajemy różne zawody

 

 1. „Dla wspólnego dobra”
 2. „W pracowni krawieckiej”
 3. „U ogrodnika”
 4. „Skąd się bierze chleb”
 5. „Kim będziemy w przyszłości”

 Dziecko:

– rozpoznaje osoby wykonujące określone zawody,

– wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich,

– wymienia narzędzia pracy krawcowej,

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,

– wypowiada się na temat pracy ogrodnika,

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

– wymienia składniki potrzebne do upieczenia chleba,

– wymienia zawody, które chciałoby wykonywać w przyszłości,

– wymienia przedmioty przyciągane przez magnes.

 

Tydzień 4

 Nasi kochani rodzice

 

 1. „Jacy są nasi rodzice?”
 2. „Nasze zabawy z rodzicami”
 3. „Jakie są nasze mamy?”
 4. „Jaki jest mój tata?”
 5. „Gościmy naszych rodziców w przedszkolu”

 Dziecko:

– wypowiada się na temat swoich rodziców,

– rozwiązuje zagadki,

– wypowiada się na temat spędzania czasu wolnego z rodzicami,

– wykonuje upominek dla rodziców,

– omawia wygląd swojej mamy,

– opowiada o swoim tacie,

– liczy w zakresie dziesięciu,

– prezentuje przygotowany program artystyczny.