Tydzień I

Nowinki z wiejskiego podwórka

 1. Jakie zwierzęta spotkamy na wiejskim podwórku?
 2. Głosy zwierząt z wiejskiego podwórka
 3. Rodzice i ich dzieci
 4. Skąd to mamy?
 5. Upodobania zwierząt

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka,

– rozróżnia i nazywa kolory,

– naśladuje głosy i ruchy zwierząt z wiejskiego podwórka,

– tworzy rodziny zwierząt: prawidłowo nazywa ich członków,

– porusza się rytmicznie przy muzyce,

– wymienia produkty pochodzące od zwierząt,

– wymienia nazwy domów wybranych zwierząt,

– posługuje się liczebnikami- głównymi i porządkowymi- w zakresie 10

Tydzień II

Wiosna na łące

 1. Jak to było z żabką?
 2. W rodzinie owadów
 3. Gąsienica- tajemnica
 4. W krainie motyli
 5. Barwa ochronna

Dziecko:

– wymienia etapy rozwojowe żaby,

– wyjaśnia znaczenie pszczół i mrówek dla przyrody,

– omawia cykl rozwojowy motyla,

– współpracuje w zespole,

– rytmicznie porusza się przy muzyce,

– wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt

Tydzień III

Poznajemy różne zawody

 1. Dla wspólnego dobra
 2. W pracowni krawieckiej
 3. U ogrodnika
 4. Skąd się bierze chleb?
 5. Kim będziemy w przyszłości?

Dziecko:

– rozpoznaje osoby wykonujące określone zawody,

– wyjaśnia znaczenie pracy jednych osób dla drugich,

– wymienia narzędzia pracy krawcowej,

– wypowiada się na temat pracy ogrodnika,

– wymienia składniki potrzebne do upieczenia chleba,

– wymienia zawody, które chciałoby wykonywać w przyszłości,

– wymienia przedmioty przyciągane przez magnes

Tydzień IV

Nasi kochani rodzice

 1. Jacy są nasi rodzice?
 2. Nasze zabawy z rodzicami
 3. Jakie są nasze mamy?
 4. Jaki jest mój tata?
 5. Gościmy naszych rodziców w przedszkolu

Dziecko:

– wypowiada się na temat swoich rodziców,

– rozwiązuje zagadki,

– wypowiada się na temat spędzania czasu wolnego z rodzicami,

– wykonuje upominek dla rodziców,

– omawia wygląd swojej mamy,

– opowiada o swoim tacie,

– liczy w zakresie 10,

– prezentuje przygotowany program artystyczny